tərbiyə(t)amuz


tərbiyə(t)amuz
ə.f. tərbiyə öyrədən, tərbiyə verən; tərbiyəçi; mürəbbi

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.